Scopurile Asociatiei

Asociația are următoarele scopuri:

1. promovarea si protejarea intereselor specifice ale comunității existente în zona Cazanelor Dunării şi a Clisurii Dunării;
2. promovarea şi susținerea dezvoltării turismului în zona Cazanelor Dunării şi a Clisurii Dunării;
3. elaborarea de principii si standarde in domeniu.
4. promovează principiile şi obiectivele proprii;
5. urmărirea exclusiv a unor finalități de interes colectiv şi de solidaritate socială, promovând şi susținând dezvoltarea localităților aferente zonei Cazanelor Dunării şi a Clisurii Dunării, direct şi nemijlocit sau indirect prin diverse forme de colaborare cu alte entități publice şi/sau private, ori alte fundații sau asociații.

DSC_0454